SAMTALS- OCH KBT-TERAPI

Anledningen till varför man behöver gå i samtalsterapi varierar. Det kan tex handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, dålig självkänsla, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen.
Att gå i samtalsterapi hjälper dig att förstå bakgrunden till dina problem. Det kan ge dig större kunskap om dig själv och dina invanda beteendemönster. Jag erbjuder Kognitiv beteendeterapi-KBT vilket kan hjälpa dig att bryta dåliga mönster och hitta lösningar eller andra nya sätt att agera och tänka. Jag erbjuder samtalsterapi, parterapi och KBT.

Diskretion och tystnadsplikt är en självklarhet.

Varmt välkommen till Tumba Samtalsterapi och KBT!

Jonna Sillersjö

Samtalsterapeut
KBT-terapeut