SAMTALS- OCH KBT-TERAPI

Anledningen till varför man behöver gå i samtalsterapi varierar. Det kan tex handla om relationsproblem, sorg, ångest, depression, dålig självkänsla, problem inom familjen eller andra svåra situationer. Det kan också vara en del i den personliga utvecklingen.
Att gå i samtalsterapi hjälper dig att förstå bakgrunden till dina problem. Det kan ge dig större kunskap om dig själv och dina invanda beteendemönster. Jag erbjuder Kognitiv beteendeterapi-KBT vilket kan hjälpa dig att bryta dåliga mönster och hitta lösningar eller andra nya sätt att agera och tänka. Jag erbjuder samtalsterapi, parterapi och KBT-coachning.

Diskretion och tystnadsplikt är en självklarhet.

Varmt välkommen till Tumba Samtalsterapi och KBT-coach!

Jonna Sillersjö

Samtalsterapeut
KBT-coach