FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

Det är lönsamt att satsa på en piggare personal. En ändring till en friskbefrämjande livsstil minskar risken för rehabilitering från ca 10 % till 1 %! Välkommen till första steget mot ett friskare företag!

Målsättningen med friskvård är att bibehålla eller öka hälsan hos den anställde. Syreupptagningsförmågan avgör hur stor ork man har. Om man inte motionerar har man troligen en låg syreupptagning. Att stimulera till fysisk aktivitet har visat sig öka syreupptagningen upp till 50 %. Arbetskapaciteten under en arbetsdag ökar då upp till 300% p.g.a. mer ork under en längre tid av arbetsdagen!!
Har dina anställda den kondition som deras arbete kräver?

Efter 30-40 års åldern beror vårt hälsotillstånd till 75% av vår livsstil.
Ca 75 % av 30-åringarna rör på sig för lite.

Företag har möjlighet att dra av kostnaden för de anställdas massage och friskvård.
Det finns olika sätt att påverka sjukfrånvaron och få en piggare personal.

Pulsslaget
Är en prisvärd och motivationshöjande friskvårdssatsning för företaget upplagt som en lagtävling. Pulsslaget stimulerar till egenansvar för hälsa och motion.

Personligt konditionstest ingår, med samtal som också öppnar upp för många att ställa frågor om den egna hälsan/ohälsan. Detta ger ett bra tillfälle att fånga upp personer som kanske är på väg in i mer ohälsa.
Personalen bildar lag. Laget med den största konditionsförbättringen vinner!
Här är verkligen ett guldläge för de lag som får med några ”soffpotatisar” och några inspiratörer.

Föredrag
Vi ger Din personal föredrag och eller prova-på under en förmiddag eller kväll med Hälsotema. Föredrag om kost, grunden till friska celler, mineralernas betydelse, stress och kunskap om de vanligaste besvären, såsom högt blodtryck, och deras grundorsaker ur ett näringsperspektiv.
Föredrag på Ert företag eller hos oss.

Vår största resurs är vår hälsa. Liksom bilen som vi servar med jämna mellanrum kan vi se på vår hälsa. Vårda den och den ger dig glädje i många år.

På vissa arbetsplatser drabbas personalen av liknande symptom varför friskvårdsinsatser ger stor verkan där. Sjukvården kostar ca 20% av statsbudgeten varför det är mycket angeläget att i det längsta förhindra att sjukvård blir nödvändigt.

Vi säger ofta att vi inte har tid till motion. När vi får kunskap om kosten och kroppen blir livsstilsförändringen meningsfull!

Världshälsoorganisationen rekommenderar 30 min aktivitet om dagen för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom.
Motion verkar dessutom positivt på vår hormonbalans och vårt psyke, vi mår helt enkelt bättre både till kropp och själ.

Kontakta Anna J Hjelm för offert samt samråd om upplägg.
Läs mer om Näringsterapi på www.naringsterapeuten.se

Anna Jensson Hjelm

Dipl. Näringsterapeut
och Dipl. Friskvårdskonsult

Jimmy Eriksson

Leg. kiropraktor, Cert. Massör, Dipl. Massageterapeut